Home

19:00 - 23:59 "Non-stop hits voor de avond"

Verbouwpremie wijzigen

31-12-2023

Eind dit jaar zullen heel wat premies die Vlaanderen voorziet in Mijn VerbouwPremie wijzigen. Concreet wil dit
bijvoorbeeld zeggen dat premiepercentages van 50 % en 35 % in de laagste en middelste inkomensgroep nog
gelden tot en met 31 december 2023. Voor aanvragen vanaf 2024 gelden lagere premiepercentages van
respectievelijk 35 % en 25 %.