Home

19:00 - 23:59 "Non-stop hits voor de avond"

Toekomstplan rivier de Aa

22-11-2022

Herentals/Tielen - Toekomstplan voor rivier de Aa

De verschillende partners betrokken bij de rivier de Aa (gemeentebesturen, Boerenbond, Natuurpunt, provinciebestuur, Vlaamse Milieumaatschappij, ... ) hebben maandag in Tielen een toekomstplan voor de rivier de Aa ondertekend. De rivier en de vallei van de Aa moeten beter bestand zijn tegen droogte en overstromingen. Daarvoor worden de gepaste maatregelen met o.a. voorzien van bufferbekken, aanleg van gescheiden rioleringen bij rioleringswerken in de buurt, ...
Er komen verschillende bruggetjes om over te steken en extra wandelpaden in de buurt van de Aa.
 
meer nieuws op facebookpagina kempennieuws.be
ludo coenen
Kan een afbeelding zijn van boom, gras en natuur
 
 
 
Statistieken en advertenties bekijken
 
Leuk
 
 
 
Opmerking plaatsen
 
 
Delen