Home

19:00 - 23:59 "Non-stop hits voor de avond"

Heistenaren zamelen minder afval in

15-11-2023

Heist-op-den-Berg - Heistenaren zamelen minder afval in

Heist-op-den-Berg scoort sterk als het op sorteren aankomt. In 2021 werd er per inwoner 91,60 kg restafval ingezameld, in 2022 daalde dat cijfer tot 84,64 kg. Daarmee zitten we ruim onder het provinciale gemiddelde. ????
♻️ Een verdienste van elke inwoner, maar ook van de recyclageparkwachters en afvalophalers. Help hen een handje en toon respect door correct te sorteren en zo veel mogelijk afval te vermijden.
???? Tijdens de Week van het Afvalteam, van 13 tot 19 november, kan je je waardering tonen door een tekening, strik of bedankje aan je afvalbak of voor het raam te hangen. Een warme glimlach of een woordje van waardering is trouwens altijd fijn, ook voor het afvalteam! ????
✍️ De kleurplaat die het IOK ontwierp voor de kleinsten om de afvalteams te bedanken, kan je via hun website downloaden: www.iok.be/rol-de-rode-loper-uit-voor-het-afvalteam.
 
meer nieuws op facebookpagina kempennieuws.be
ludo coenen
Kan een afbeelding zijn van 4 mensen en tekst
 
 
 
Statistieken en advertenties bekijken
 
Leuk
 
 
 
Opmerking plaatsen
 
 
Delen