Home

09:00 - 10:00 "Tijd voor ClassX" met Oswald

Digitale infoavond rond woningkwaliteit in Herenthout

14-12-2023

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen roepen heel wat vragen op bij verhuurders.
Daarom organiseert de gemeente op donderdag 14 december 2023 om 19.00 uur een digitale infoavond rond
woningkwaliteit.
De infoavond wordt gepresenteerd door Steven Vleugels van IOK (Kempens Woonplatform) die gespecialiseerd is in het
onderwerp en een antwoord kan bieden op onder meer de volgende vragen:
inschrijven kan via de website www.iok.be/slimverhuren, waarna je een uitnodiging krijgt om de infosessie bij te wonen.
Je kan de presentatie dan van thuis uit volgen op je pc/laptop/tablet.